ZMIANA DOTYCZĄCA DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Informuję, że do 24 maja 2020 r. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty.

W związku z nowelizacją Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, 492, 595 i 642 z późn.zm.) ulega zmianie kalendarz roku szkolnego w części dotyczącej terminów egzaminu maturalnego.

Zgodnie z Komunikatem dyrektora CKE z dnia 24 kwietnia 2020 r. egzamin maturalny w terminie głównym będzie odbywał się w dniach 08 czerwca – 29 czerwca. Szczegółowy harmonogram dostępny jest na stronie CKE. Część ustna egzaminu maturalnego nie będzie w tym roku  przeprowadzana.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych planowane na 04 maja  – 06 maja stają się dniami pracy dla uczniów wszystkich oddziałów liceum i technikum.

Zarządzenie Dyrektora nr 7/2020

Zarządzenie Dyrektora nr 8/2020

Agnieszka GAŃKO - Dyrektor Zespołu Szkół