IX. Turniej Turystyczno-Krajoznawczy

 1. Regionalny Turniej Turystyczno- Krajoznawczy dla Dzieci i Młodzieży zwany dalej „Turniejem” jest imprezą organizowaną przez Technikum Obsługi Turystycznej w Zespole Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoińskich w Siennicy
 2. Turniej odbędzie się 7 kwietnia (wtorek) 2020 r. w ZS w Siennicy ul. Mińska 38. Początek imprezy o godz. 00,  przewidywana godzina zakończenia 14.00
 3. Celem Turnieju jest:
 4. propagowanie wśród dzieci i młodzieży walorów turystycznych Mazowsza ze szczególnym uwzględnieniem walorów turystycznych, powiatu mińskiego i gminy Siennica;
 5. promowanie lokalnych szlaków turystycznych;
 6. wspieranie szkół w realizacji programu edukacji regionalnej;
 7. rozwijanie umiejętności twórczych uczniów, zachęcanie do kreatywnego myślenia i działania;
 8. inspirowanie dzieci i młodzieży do podejmowania trudu poznawania najbliższej okolicy;
 9. uczczenie obchodów 100.rodziny urodzin Jana Pawła II;

 Uczestnicy

 1. Uczestnikami Turnieju mogą być drużyny ze szkół podstawowych (7,8 klasa), i ponadpodstawowych z powiatu mińskiego składające się z 4 osób.
 2. Kategorie turniejowe: szkoła podstawowa, szkoły ponadpodstawowe.
 3. Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od NNW.
 4. W dniu Turnieju uczestnicy zgłaszają się do Rejestracji Turnieju z legitymacją szkolną i zgodą rodzica/opiekuna prawnego na udział w Turnieju.
 5. Udział w Turnieju oznacza zgodę na publikację danych osobowych uczestników i opiekunów w protokołach Turnieju, oficjalnych informatorach turniejowych oraz na stronach Zespołu Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy.
 6. Uczestnicy pod opieką nauczyciela/wychowawcy organizują dojazd do Siennicy we własnym zakresie.

 Zgłoszenia

 1. Zgłoszenia do Turnieju przyjmowane są w sekretariacie ZS w Siennicy ul. Mińska 38, 05-332 Siennica, tel. (25) 757 22 24, fax.: (25) 757 79 56, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 24 marca 2020 roku, do godziny 15:00.
 2. Zgłoszenia należy dokonać na karcie zgłoszenia dostępnej w załączniku, oraz na stronie internetowej zssiennica.pl.
 3. Zgłoszenie powinno zawierać dane kontaktowe opiekuna i skład osobowy drużyny.
 4. Udział w Turnieju jest całkowicie bezpłatny i dobrowolny.

 Konkurencje turniejowe i punktacja

 1. Konkurencje będą odbywać się w kategoriach: szkoły podstawowe,
 2. Przedmiotem Turnieju jest udział w konkurencjach podzielonych na dwie części: teoretyczną (test wiedzy) i praktyczną (pozostałe konkurencje).
 3. Część teoretyczna (40 pkt.):
 4. Test wiedzy – obejmuje zagadnienia krajoznawcze (15 pytań), wiedzy o powiecie mińskim (15 pytań) oraz z zakresu życia i podróży Jana Pawła II (10 pytań). Liczba pytań w teście wynosi 40. Pytania mają postać pytań zamkniętych (z 4 wariantami odpowiedzi).
 5. Pytania krajoznawcze będą dotyczyć Polski: walory przyrodnicze i pozaprzyrodnicze środowiska Polski ze szczególnym uwzględnieniem szlaków papieskich.
 6. Pytania z wiedzy o powiecie mińskim będą dotyczyły wiadomości z geografii, historii, walorów turystycznych i przyrodniczych.
 7. Część praktyczna (55 pkt.):
 8. Przedstawienie przygotowanej w domu jednodniowej wycieczki (program i zdjęcia na slajdach) po atrakcjach powiatu mińskiego dla określonej grupy odbiorców. Do wyboru:

- przedszkole,

- klasy 1-3 szkoły podstawowej,

- klasy 4-8 szkoły podstawowej,

-seniorzy,

- wielbiciele ogrodów,

- młodzi sportowcy,

- członkowie szkolnego klubu krajoznawczego.

Ocenie podlegać będzie wypowiedź (3-6 minuty) o charakterze przewodnickim komentująca zdjęcia ze slajdów. Kryteria oceny:

- wiedza merytoryczna (5 pkt.)

- atrakcyjny sposób wypowiedzi (5 pkt.)

- atrakcyjność programów ( 5 pkt.)

- poprawność sporządzenia programu.( 5 pkt.)

Program powinien uwzględniać zdjęcia ilustrujące zabytki albo atrakcje.

 1. Wykorzystanie wiadomości o racjonalnym gospodarowaniu czasem i możliwościami odbiorców.
 2. Zadania ze znajomości atrakcji turystycznych powiatu mińskiego i miejsc związanych z osobą Jana Pawła II -rozpoznawanie na zdjęciach.(10 pkt.).
 3. Wykonanie plakatu z logo swojego biura podróży z powierzonego materiału. (10 pkt)
 4. Zadanie praktyczne z wykorzystaniem mapy topograficznej powiatu mińskiego.(10 pkt.).

 Część praktyczna będzie odbywać się w: budynku głównym ZS w Siennicy. 

 1. Procedura oceny w turnieju
 2. Komisję turniejową powołuje Dyrekcja ZS w Siennicy.
 3. Komisja ocenia poszczególne konkurencje w trakcie Turnieju.
 4. W przypadku zdobycia przez kilka zespołów jednakowej liczby punktów, o lokacie drużyny decyduje kolejność wyników w teście wiedzy. Jeśli w teście wiedzy, drużyny te uzyskały również jednakową liczbę punktów o kolejności drużyny decyduje lokata w konkurencjach praktycznych.
 5. Komisja podaje wyniki Turnieju w dniu rywalizacji drużyn na podstawie wszystkich konkurencji.
 6. Wyniki Turnieju są ostateczne.

 Świadczenia organizatora

 1. Organizator zapewnia wszystkim drużynom niezbędne materiały: linijka, kątomierz, ołówek, długopis, kalkulator, mapa.
 2. Laureaci Turnieju, którzy zajmą pierwsze miejsca, we wszystkich kategoriach wiekowych, otrzymują nagrody.
 3. Nagrodę specjalną Dyrektora ZS w Siennicy otrzyma najaktywniejszy uczestnik Turnieju.
 4. Wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymują dyplomy za udział, zaś nauczyciele dyplomy z podziękowaniem.
 5. Poczęstunek.

 Polecana literatura:

 1. Mińsk Mazowiecki: przewodnik historyczno-turystyczny Kuligowski, Janusz (1959- ),Janicka, Joanna WydawcaMińsk Mazowiecki: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Oddział Mińsk Mazowiecki.
 2. Mińsk Mazowiecki na dawnej pocztówce. AutorzyKuligowski, Janusz ,Dzienio, Mariusz WydawcaMińsk Mazowiecki: Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego.
 3. Mińsk Mazowiecki zawsze po drodze AutorzyKłos, Lilla Małgorzata. WydawcaMińsk Mazowiecki: Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki.
 4. Uroki powiatu mińskiego. AutorzyLokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej. WydawcaMińsk Mazowiecki: LGD Ziemi Mińskiej.
 5. Powiat miński. WydawcaMińsk Mazowiecki : Starostwo Powiatowe. Rok wydania 2013.
 6. Mapa powiatu mińskiego.
 7. Zarząd SAiWSS, Siennica i okolice, Siennica 2002.
 8. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Siennickiej, Miejsca pamięci narodowej w gminie Siennica, Siennica na rowerach, ulotka, Siennica, 2018.
 9. Szlaki papieskie-strony internetowe.