INFORMACJA

Niniejszym informujemy, że w roku szkolnym 2020/21 nie zostaną utworzone nw. oddziały:

  1. Technikum – technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  2. Liceum ogólnokształcące – profil: wojskowy-lotniczy

Siennica, 18.08.2020 r.


Portal rekrutacyjny

 https://minskmazowiecki.edu.com.pl/

 


Film instruktażowy - obsługa systemu rekrutacyjnego

https://www.youtube.com/watch?v=2cRjtr30HZc&feature=emb_err_woyt