Nauczanie hybrydowe

INFORMACJA

na temat organizacji pracy w systemie hybrydowym
w Zespole Szkół w Siennicy od 19 października 2020.

  1. Od 19 października obowiązuje nauczanie hybrydowe.
  2. Terminarz zajęć zdalnych i stacjonarnych w Zespole Szkół:

Termin

Oddziały w trybie zdalnym

Oddziały w trybie stacjonarnym

19 – 23 października

2AP, 2BG

2TP, 2TG, 3T,4T

 26– 30 października 

2TP, 2TG

2AP, 2BG, 3T,4T

 02-06 listopada 

3T, 4T

2AP, 2BG, 2TP, 2TG

  1. Obowiązuje aktualny plan lekcji.
  2. Nauczyciele pracujący w klasach objętych trybem zdalnym realizują je w szkole wg planu.
  3. Biblioteka i stołówka pracują wg dotychczasowych zasad .
  4. Uczniowie, którzy nie posiadają laptopa/komputera potrzebnego do pracy zdalnej, mogą zgłosić się do sekretariatu szkoły i po podpisaniu stosownego oświadczenia (uczeń niepełnoletni wraz z rodzicem) wypożyczyć potrzebny sprzęt na czas nauki w trybie zdalnym.