Konkursy świąteczne

Już wkrótce święta! Tradycją naszej szkoły jest, że organizacją obchodów zajmuje się Samorząd Szkolny. Z nostalgią wspominamy ubiegłoroczne spotkanie Mikołajkowe, wspólne śpiewanie i taniec przy ogromnej, pięknej choince. Wiele radości sprawiało nam także dekorowanie sal, korytarzy szkolnych, dzięki temu w naszej szkole było jeszcze bardziej wyjątkowo a nawet rzec można... magicznie ! W tym roku niestety :(  nie możemy Was zaprosić do zabawy „na żywo”, ale mamy dla Was propozycję aktywności w formie zdalnej .Konkursy na kartkę świąteczną, piosenkę świąteczną  i przebranie :)

Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z regulaminem konkursów, znajdującym się na stronie szkoły.

Zapraszamy Was serdecznie do wspólnej zabawy!

 

****************************************************************************

 

REGULAMIN SZKOLNYCH KONKURSÓW ŚWIĄTECZNYCH

1.Organizatorem konkursów jest SU, biblioteka szkolna i Rada Rodziców.

 

2.Cele konkursu:

 • pobudzanie aktywności twórczej oraz kreatywności formie zdalnej
 • alternatywna forma twórczego spędzania czasu wolnego podczas pandemii

 

3.Uczestnicy: konkurs adresowany jest do uczniów Zespołu Szkół w Siennicy

 

4.Kategorie konkursów:

 • konkurs na kartkę świąteczną, którą zamieścimy na szkolnym fb.
 • konkurs na piosenkę o tematyce świątecznej – tutaj dozwolone jest wykonanie własne lub playback, może być praca w zespole – liczy się kreatywność :)
 • konkurs na przebranie świąteczne

 

5.Zasady udziału w konkursach:

 • Udział w konkursach jest dobrowolny.
 • Każdy uczeń może wziąć udział w każdej kategorii konkursu.
 • Kartki wykonujemy w formie elekonicznej w dowolnym programie.
 • W konkursie na przebranie należy przesłać tylko jedno zdjęcie.
 • Na konkurs można zgłosić tylko jedną pracę z każdej kategorii.
 • Do zdjęć każdej pracy/przebrania /powinno być dołączone zdjęcie zgody rodzica/prawnego opiekuna.

 

6.Czas i miejsce:

Kartki, filmiki i zdjęcia należy przesłać najpóżniej do 16 grudnia  2020 roku przez Teams do Pani Anety Samulik, Pani Marty Patoki i Pana Waldemara Janiszka. Rozstrzygnięcie konkursu na kartkę świąteczną nastąpi  17 grudnia 2020 roku. Kartka świąteczna, która zdobędzie najwięcej głosów zostanie umieszczona na stronie szkolnej i fb.

 • Prace oceniane będą przez SU, opiekunów SU i biblioteki szkolnej
 • Konkurs na piosenkę świąteczną - filmiki i zdjęcie – przebranie świąteczne  zostaną opublikowane podczas spotkania wigilijnego 18 grudnia – Teams i ocenione. Każda klasa będzie mogła oddać po jednym głosie w każdej kategorii.
 • Prace opublikowane będą na stronie internetowej szkoły i fb za zgodą autora.

 

7.Kryteria oceny:

W konkursach będą brane pod uwagę następujące aspekty:

 • pomysłowość,
 • samodzielność wykonania,
 • zgodność z tematyką konkursu,
 • staranność wykonania, ogólne wrażenie estetyczne
 • kreatywność

 

8.Podsumowanie: Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach konkursów otrzymają nagrody. Nagrody zostaną wręczone po powrocie do szkoły lub w innym terminie ustalonym przez Dyrektora szkoły.