Stanisław Marek - pożegnanie

16 grudnia dotarła do Siennicy smutna wiadomość. Zmarł w wieku 84 lat pan Stanisław Marek Honorowy Obywatel naszej gminy.

Stanisław Marek przez wiele lat mieszkał w Siennicy, tu pracował jako nauczyciel Liceum Pedagogicznego i kolejnych siennickich szkół. W latach 1974 – 1986 sprawował funkcję dyrektora.

W sierpniu 1963 roku, zaraz po ukończeniu studiów wyższych, został zatrudniony w Siennicy jako nauczyciel fizyki i astronomii, prędko zaangażował się w pracę społeczną. Piastował funkcje wychowawcy klas, opiekuna kółek zainteresowań, działał w Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Pamiętający Go uczniowie mówią, z wielkim szacunkiem o Jego pracy, talencie pedagogicznym, rzetelności i fachowości oraz wysokiej kulturze osobistej, która go cechowała. Prowadził zajęcia w taki sposób, że pobudzały one uczniów do samodzielnego myślenia. Zauważał zdolności ucznia i szczególnie mobilizował do pracy tych, których stać było na więcej. Pogodny i otwarty na każdego ucznia, nikogo nie wyróżniał. Był przy tym wymagającym, ale niezwykle sprawiedliwie oceniającym uczniów nauczycielem. Sam lubił sport, chętnie grał w siatkówkę i tenisa stołowego, zachęcał młodzież do uprawiania sportu. Taką postawą zyskiwał sobie autorytet i uznanie wśród społeczności uczniowskiej.

Współpracownicy natomiast podkreślają, że zawsze był otwarty na zgłaszane przez nauczycieli i pracowników problemy czy postulaty. W czasie swojej pracy na stanowisku dyrektora szkoły przeprowadził remont kapitalny budynku szkolnego, rozbudował bazę dydaktyczną szkół zawodowych. Jego współpracownicy podkreślają takt i wyczucie z jakim postępował rozwiązując problemy szkoły i kadry pedagogicznej. Życzliwe podejście do kłopotów drugiego człowieka, zjednywało mu sympatię i zaufanie u podwładnych, którzy mogli się spodziewać zawsze wszechstronnej i sprawiedliwej oceny swych czynów.

24 czerwca 2021 roku Rada Gminy w Siennicy przyznała tytuł Honorowego Obywatela Gminy Siennica dla Pana Marka i jego żony Haliny za szczególne zasługi dla Gminy Siennica w zakresie rozwoju oświaty. Stosowny wniosek przygotowało Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich mając na uwadze przypomnienie i uhonorowanie postaci zasłużonego pedagoga i jego żony. Ponieważ sytuacja cowidowa oraz wiek i stan zdrowia uniemożliwiało przybycie Państwa Marków do Siennicy, wręczenie stosownego Aktu odbyło się w Godziszce na Śląsku dokąd udała się delegacja Samorządu Gminy Siennica z Panem Wójtem  na czele. 

Odszedł od nas Człowiek, który cieszył się najwyższym autorytetem i uznaniem, wyróżniający się otwartością i wyjątkową życzliwością dla innych. Pedagog i dyrektor, któremu Siennica wiele zawdzięcza. Będzie nam go bardzo brakowało.

Cześć Jego pamięci!