Spotkanie z przedstawicielami Oddziału PTTK Siedlce

W naszej szkole gościliśmy szanownych przedstawicieli Oddziału PTTK Siedlce: panią Annę Kirchner- prezes Zarządu, pana Stanisława Czajkę - byłego dyrektora Zespołu Szkół w Siennicy oraz pana Eugeniusz Skorupkę - przewodnika i pilota wycieczek. W spotkaniu uczestniczyła młodzież klas Technikum Obsługi Turystycznej i miała możliwość wysłuchać prelekcji o działalności Oddziału PTTK, który koncentruje swoje działania głównie na promocji regionu, a szczególnie Ziemi Siedleckiej, na ukazywaniu bogactwa kulturowego, czy też walorów krajoznawczych Doliny Bugu. Nadmienić należy, że Oddział PTTK Siedlce jest współzałożycielem Mazowieckiego Forum Oddziałów PTTK i Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, a także członkiem Nadbużańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. Pan Stanisław Czajka, jako wieloletni nauczyciel szkoły przypomniał historię Ziemi Siennickiej oraz historię naszej szkoły, a pan Eugeniusz Skorupka promował zawód pilota.