Kalendarz roku szkolnego 2020-21

kalendarz roku szkolnego 2021/22

 

https://www.gov.pl/web/edukacja/kalendarz-roku-szkolnego-2020-21

dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych tj. 2.11.20, 21 - 22.12.20 , 11 - 12. 01. 21, 4,5, 6. 05. 2021, 7. 05. 21, 4. 06. 21r.

Dni wolne ustawowo:14.10.20, 1.11.20, 11.11.20, 6.01.21, 1.05.21, 3.05.21, 3.06.21r.

 

harmonogram - egzamin z kwalifikacji zima 2021

https://www.oke.waw.pl/files/oke_waw_28316_2021_PP2019_Informacja_o_EZ.pdf.pdf