Zasady korzystania z platformy Teams

Zasady korzystania z platformy Microsoft Teams w Zespole Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy

  1. Nauczyciel, tworzy, rozpoczyna i zamyka wideolekcję.
  2. Platforma powinna być wykorzystywana tylko w celach edukacyjnych.
  3. Chroń dostępu do własnego konta (nie podawaj hasła i nie udostępniaj konta osobom trzecim itp.).
  4. Należy bezwzględnie przestrzegać zakazu nagrywania, kopiowania, fotografowania, upubliczniania wizerunku uczestników i lekcji. Należy przestrzegać zasad ochrony dóbr osobistych osób, z którymi się współpracuje (czyli nauczycieli, uczniów i innych pracowników). Nagrywanie i upublicznianie wizerunku jest przestępstwem.
  5. Nie udostępniaj innym osobom materiałów przekazanych przez nauczycieli podczas zdalnego nauczania.
  6. Masz obowiązek przestrzegania zasad kultury osobistej wobec wszystkich użytkowników platformy. Nie wyśmiewaj i nie komentuj zachowania innych osób, nie obrażaj i nie dokuczaj. Obrażanie innych to hejt. Pamiętaj, że hejt jest karalny. Jeśli ktoś cię obraża, narusza Twoją prywatność – zgłoś to.
  7. Na zajęciach wycisz mikrofon i wyłącz kamerkę, (włączamy je tylko na polecenie nauczyciela).
  8. Czat przedmiotowy służy do nauki – pamiętaj to co zamieścisz nie zniknie.
  9. Szanuj nauczyciela i innych uczniów – zachowanie na Teams wpływa na ocenę z zachowania.
  10. Jeżeli będziesz miał jakikolwiek problem z działaniem aplikacji lub z zachowaniem się innych osób - zgłoś to nauczycielowi, wychowawcy bądź rodzicowi.