Procedury GIS

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych  – tryb pełny stacjonarny obowiązujące od 1 września 2021r.

Procedura bezpieczeństwa na terenie ZS w Siennicy dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników w trakcie przebywania na korytarzu, szatni i w toalecie. 

 

-Uczniowie wchodzą do szkoły z zasłoniętymi ustami i nosem i zdejmują je dopiero po wejściu do klasy. Podczas przerw i przemieszczania się po szkole uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły zakrywają usta i nos.

-Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

-Na korytarzu w szatni oraz toalecie obowiązuje noszenie maseczek ochronnych zakrywających nos i usta. 

-Przy wejściu do budynku szkoły należy zdezynfekować ręce według instrukcji użycia środka dezynfekującego.

-Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, które wchodzą do szkoły, mają obowiązek dezynfekowania dłoni lub zakładają rękawiczki ochronne, mają zakryte usta i nos maseczką oraz nie przekraczają obowiązujących stref przebywania.

-Codzienne wietrzymy korytarze, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie, gdy okna są otwarte.

-Na korytarzu w szatni oraz w toalecie obowiązuje zachowanie odległości między uczniami oraz między uczniami a pracownikami szkoły co najmniej 1,5 m.

- Z szatni szkolnej uczniowie każdej z klas korzystają w określonym czasie, który jest określony przez wychowawcę, tak by nie dochodziło do przebywania w pomieszczeniu uczniów z różnych klas.

- Obowiązuje zakaz pozostawiania na korytarzu w toalecie czy szatni produktów spożywczych (kanapek, owoców, przekąsek itp.).

-Zadaniem nauczyciela dyżurującego jest dbanie o to, aby uczniowie przebywali w czasie przerw wyłącznie w swoim gronie, bez kontaktu z uczniami z oddziałów przypisanych do innej strefy, aby w miarę możliwości ograniczyć ewentualne rozprzestrzenianie się wirusa. W razie konieczności przejścia przez strefę przeznaczoną dla innego oddziału (np. w celu udania się do strefy wyznaczonej) uczniowie są obowiązani do zachowania dystansu społecznego min. 1,5 m od ucznia innej grupy.

-Wszelkie zauważalne symptomy choroby powinny być zgłaszane bezpośrednio do nauczycieli.