Oferta edukacyjna 2019

TECHNIKUM

  1. Technik organizacji turystyki
  2. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  3. Technik energetyk

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

  1. Klasa artystyczno-pedagogiczna
  2. Klasa wojskowa-lotnicza

 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

KWALIFIKACJE:

  1. Operator obrabiarek skrawających
  2. Klasa wielozawodowa (sprzedawca, fryzjer, stolarz, dekarz, krawiec, technolog robót wykończeniowych w budownictwie)