Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego w Zespole Szk6l im. Hipolity i Kazimierza Gnoińskich w Siennicy do klas pierwszych pięcioletniego Technikum i trzyletniej Branżowej szkoły I Stopnia na rok szkolny 2021/2022