Składam serdeczne gratulacje  Ewelinie Gomulskiej, uczennicy kl. IV technikum obsługi turystycznej otrzymania tytułu  finalistki VII Olimpiady Wiedzy o Turystyce. Bardzo serdecznie dziękuję nauczycielom przygotowującym uczniów do zawodów VII Olimpiady Wiedzy o Turystyce

za czas i wysiłek włożony w przygotowanie uczniów. Wyrażam uznanie dla Państwa za motywowanie młodego pokolenia do wykorzystania posiadanej wiedzy w praktyce.

Życzę dalszych sukcesów.

Dyrektor - Agnieszka Gańko