STATUT 

Zespołu  Szkół 

im. Hipolity i Kazimierza Gnoińskich w Siennicy

 

- tekst ujednolicony z dnia 30 września 2021 roku  -