ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2019-2-PMU-2112 1

DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie przygotowania językowego i pedagogicznego dla uczestników projektu pt. „PoCLILujmy”,realizowanego w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.