SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW

 Przewodnicząca - Beata Stelmaszczyk

Zastępca - Zbigniew Pałdyna

Sekretarz - Anna Szuba

 

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ

Przewodnicząca - Izabela Kurpiewska

Członek - Aneta Łukasiak

Członek - Zofia Żołądek

 

 Konto Rady Rodziców:  38 9226 0005 0045 0010 2000 0010