Członek - Aneta Łukasiak Konto Rady Rodziców:  38 9226 0005 0045 0010 2000 0010