Poprzednia Następny artykuł

Erasmus+ 2018

Cel główny projektu to ułatwienie uczestnikom odniesienia sukcesu na rynku pracy po zakończeniu nauki szkolnej. Doprowadzą do tego cele pośrednie projektu: umożliwienie zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych i językowych oraz podwyższenia kompetencji osobistych uczestników projektu, osiągnięte dziękiumiędzynarodowieniu procesu kształcenia zawodowego w szkole. Każdy uczestnik projektu weźmie udział w kursie przygotowującym go do wyjazdu na staż. Na kurs złożą się zajęcia przygotowania pedagogicznego, językowego (30-godzinny kurs języka włoskiego/angielskiego) i kulturowego. Po ich zakończeniu uczestnicy wyjadą na staże. Stażyści, podzieleni na dwie16-osobowe grupy, wyjadą do Włoch w maju 2019 roku i do Portugalii w maju 2020 roku. Z każdą grupą wyjedzie dwóch opiekunów szkolnych. Każdy z uczestników dostanie certyfikat odbycia kursu językowego i certyfikat odbycia zajęć przygotowania kulturowego i pedagogicznego – oba wystawione przez szkołę; certyfikat odbycia stażu wystawiony przez włoską/portugalską organizację partnerską oraz unijny dokument Europass-Mobilność potwierdzający nabyte kwalifikacje zawodowe - honorowany na terenie całej Unii Europejskiej, a także dokumenty Europass-CV i Europass-Paszport Językowy.

 

zapraszamy na nasze konto

      

{rows=1 cols=1 alignment=center preview_width=480 preview_height=150 preview_crop=yes lightbox_thumbs=none rotator_orientation=vertical loop=off caption_position=overlay-top}projekty/Erasmus2018/logo.jpg{/gallery}