Spotkanie z Nauką w ramach projektu „Girls Into Global STEM”

Pomimo zbliżających się wakacji, nauczyciele i uczniowie uczestniczący w projekcie „Girls into Global STEM” w Zespole Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoińskich postanowili zorganizować „Spotkanie z Nauką. Przedmioty ścisłe dla każdej i każdego”. W wydarzeniu, które odbyło się 14 czerwca 2018 roku, uczestniczyli zaproszeni nauczyciele i uczniowie z gimnazjów powiatu mińskiego. Spotkanie miało na celu podsumowanie dotychczasowych działań projektowych, zaprezentowanie opracowanych przez zespoły uczniowskie eksperymentów oraz materiałów przygotowanych dla nauczycieli. Zgromadzonych w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Siennicy uczniów, nauczycieli oraz zaproszonych gości powitał dyrektor szkoły pan Zbigniew Piłatkowski oraz koordynatorka projektu pani Katarzyna Zembrzuska. Zrealizowane w projekcie pomysły przedstawili w formie wywiadu absolwentka Zespołu Szkół Martyna Osiak i uczeń klasy II gimnazjum Adrian Broda. Prezentacją wykonanego przez zespół uczniowski ebooka zajął się Karol Duszczyk – absolwent ZS Siennica, który jest autorem interesujących animacji. Podczas wydarzenia nie zabrakło wystąpienia koordynatorki projektu z Centrum Edukacji Obywatelskiej, pani Hanny Zielińskiej. Program spotkania obejmował także wykłady wygłoszone przez panie: dr hab. Urszulę Zajączkowską z wydziału leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz dr hab. Beatę Krasnodębską-Ostręgę z wydziału chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Zgromadzeni w sali gimnastycznej goście oraz uczniowie z naszej szkoły z zainteresowaniem wysłuchali znakomitych, wzbogaconych filmami i fotografiami wystąpień wykładowczyń. Przerwę między kolejnymi etapami wędrówki w świat nauki wypełnił pyszny posiłek, który dostarczył energii do następnych zajęć, którymi były warsztaty dla uczniów i nauczycieli. Marta Jackowska-Uwadizu przygotowała dla uczniów warsztat z edukacji globalnej o intrygującym tytule  „Gdzie jest koniec świata?". Drugą część zajęć „Ekologicznie, czyli logicznie”  poprowadzili uczniowie z Zespołu Szkół w Siennicy pod opieką pani Sylwii Zbiciak. W programie znalazły się m.in. zabawy zachęcające do refleksji nad ekologicznym trybem życia, demonstracja eksperymentów wykonanych przez uczestników projektu „Girls into Global STEM” i quiz interaktywny. O roślinach i ich znaczeniu w ekosystemach opowiadał podczas spaceru z młodzieżą w ogrodzie szkolnym pan Robert Milewski, Zastępca  Nadleśniczego  z Nadleśnictwa w Mińsku Mazowieckim. Warsztaty dla nauczycieli dotyczące zwiększania udziału dziewcząt w nauce przedmiotów ścisłych przeprowadziła pani Hanna Zielińska z CEO. Prezentowaniem eksperymentów, które mogą uatrakcyjnić zajęcia lekcyjne zajęły się nauczycielki Zespołu Szkół w Siennicy Elżbieta Gałązka i Marzena Augustyniak-Chojecka. Wydarzenie zakończyło posadzenie pamiątkowego drzewa na cześć znakomitych kobiet: Wangari Maathai, laureatki Pokojowej Nagrody Nobla, działaczki na rzecz kobiet i ekologii oraz Hipolity Gnoińskiej, nauczycielki, patronki Zespołu Szkół w Siennicy. Nad przebiegiem całego wydarzenia czuwał niezastąpiony Kuba Mazek  uczeń klasy 3a gimnazjum  oraz  przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.