Let's clil #2

Kolejna grupa naszych uczniów gotowa do wyjazdu💪. Od poniedziałku nasi uczniowie będą wymieniać się wiedzą i doświadczeniem z rówieśnikami z południowej Europy. Celem projektu jest doskonalenie porozumiewania się w języku obcym

przy wykorzystaniu metody Clil do zintegrowanego kształcenia przedmiotowo - językowego opartego na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych przedmiotów i elementów języka obcego. Powodzenia! 😉