Zasady postępowania w warunkach epidemii

Zasady postępowania w warunkach epidemii dla Zespołu Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy na podstawie wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujących od 1 września 2021 r. (opublikowanych 2 sierpnia 2021 r.).

Sale lekcyjne. 

  1. Przed rozpoczęciem każdych zajęć następuje dezynfekcja powierzchni dotykowej biurka nauczyciela,krzesła, klawiatury komputera, powierzchni ławek i krzeseł uczniów oraz innych powierzchni użytkowanych przez wiele osób, jak włączniki, klamki,itp.
  2. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować zostają wyłączone z dostępu.
  3. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych są dezynfekowane po każdych zajęciach.
  4. W salach lekcyjnych między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów zostaje zachowana odległość co najmniej 1,5 m.
  5. Jeśli dystans między nauczycielem i uczniem zostaje zmniejszony, nauczyciel zobowiązany jest do noszenia maseczki lub przyłbicy.
  6. Przemieszczanie się nauczyciela między ławkami uczniów zostaje ograniczone (w miarę możliwości).
  7. Sale są wietrzone co najmniej raz na godzinę (przed, w czasie zajęć i/lub podczas przerwy).
  8. Prace porządkowe (utrzymywanie w czystości sal zajęć) oraz wietrzenie sal są monitorowane za pomocą dziennych raportów wykonywanych czynności wraz z godziną ich wykonania.
  9. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
  10. Jeżeli z sal lekcyjnych korzysta podmiot zewnętrzny, należy zobowiązać go do przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń, użytych przyrządów i sprzętów należących do szkoły, jak również do wietrzenia tych pomieszczeń.