Kuratorium Oświaty w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa

Warszawa, dn. 20 marca 2023 r.

KPZ.5612.3.2023.EP

Dyrektorzy liceów ogólnokształcących

województwa mazowieckiego

 Szanowni Państwo Dyrektorzy,

w nawiązaniu do pisma Mazowieckiego Kuratora Oświaty i Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 8 grudnia 2022 r., przekazuję opublikowane nowe materiały dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2023.

Uprzejmie proszę o dołączenie ich do materiałów zamieszczonych na stronach internetowych szkół kierowanych przez Państwa.

Informacje dostępne są pod linkami:

 Z poważaniem 

MAZOWIECKI WICEKURATOR OŚWIATY

-/- Dorota Skrzypek

 

 

 

 

 

 

 

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200820%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie.pdf

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200820%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf