Biblioteka szkolna

Księgozbiór naszej biblioteki liczy ponad 22 700 woluminów. W wypożyczalni mamy wolny dostęp do półek, więc każdy może poszukać interesujące dla siebie pozycje i miło spędzić wolny czas. Znajdziesz tu oprócz lektur duży wybór nowości z literatury dla młodzieży. Zawsze możesz prosić o pomoc i radę nauczyciela bibliotekarza. 

Dzień tygodnia

Początek

Koniec

Poniedziałek

8:00

14:00

Wtorek

8:00

14:00

Środa

8:00

14:00

Czwartek

8:00

14:00

Piątek

8:00

14:00

 

Biblioteka szkolna

W księgozbiorze naszej biblioteki znajduje się 28697 woluminów. Poza lekturami i literaturą popularno-naukową znajdziecie tu pozycje z najnowszej literatury dla młodzieży.

Każdy znajdzie coś dla siebie.

Posiadamy duży zbiór książek w języku angielskim, które są darem Państwa Andreanich z Bostonu dla biblioteki szkolnej Zespołu Szkół w Siennicy oraz kilka w języku rosyjskim. Mogą być bardzo dobrą pomocą w nauce języka obcego.

Nie tylko dla klas turystycznych stworzony został dział regionalizmów, wśród których znaleźć można albumy, książki, broszury, przewodniki i mapy po naszych regionie oraz traktujący o historii szkoły.

W bibliotece znajduje się także dział multimedialny, zawierający płyty DVD np. z klasyką filmów z Filmoteki Szkolnej i inne.

Mamy też dostęp do laptopa z dostępem do Internetu. Można z niego skorzystać w poszerzaniu wiedzy.

Biblioteka otwarta jest od poniedziałku do piątku, w godz. 800-1400.

Zapraszam do korzystania z biblioteki szkolnej. Zawsze możesz prosić o pomoc i radę nauczyciela bibliotekarza.

 

Funkcjonowanie biblioteki szkolnej i praca nauczyciela bibliotekarza w okresie pandemii COVID-19

Biblioteka szkolna w okresie pandemii COVID-19 funkcjonuje na podstawie wytycznych MZ, GIS i MEN2.

Szczegółowe instrukcje korzystania ze zbiorów oraz procedury bezpieczeństwa są dostępne są na stronie internetowej Biblioteki Narodowej.

Celem procedur jest:

1) zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19,

2) umożliwienie uczniom dostępu do książek w postaci tradycyjnej, oddanie wypożyczonych pozycji przed okresem kwarantanny woluminów.

Obowiązki czytelników

1) Do pomieszczenia biblioteki szkolnej mogą wejść uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.

2) Należy przestrzegać przyjętych zasad bezpieczeństwa sanitarnego, np. stosować maski, jednorazowe rękawiczki lub płyn dezynfekujący, który znajduje się przy wejściu do biblioteki.

3) W pomieszczeniu biblioteki zabrania się korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń aktywowanych dotykiem.

4) W celu zminimalizowania możliwości zarażenia wirusem w punkcie obsługi czytelnika wyznaczone zostają oddzielne strefy komunikacyjne:

  1. dla osoby oddającej książki i/lub oczekującej na wypożyczenie,
  2. dla osoby wypożyczającej (np. w czytelni),
  3. do składowania oddanych książek – przejście dezynfekcji i okresowej kwarantanny (strefa niedostępna dla użytkownika).

W każdej strefie może przebywać jedna osoba. Maksymalnie do biblioteki mogą wejść dwie osoby: jedna wypożyczająca, druga oczekująca (w wyznaczonej strefie). Zabrania się przekraczania ciągów komunikacyjnych. W przypadku większej liczby osób przebywających w bibliotece, powinny one oczekiwać na korytarzu w bezpiecznej odległości 1,5-2 m.

5) Ze zbiorów bibliotecznych mogą korzystać użytkownicy osobiście posiadając maski i rękawiczki jednorazowe.

6) Przy zwrocie książek należy podać pracownikowi biblioteki swoje imię i nazwisko oraz klasę.

7) Użytkownikom ogranicza się korzystanie z czytelni.

 Serdecznie zapraszam Aneta Samulik