Europejski Dzień Krajobrazu

20 października obchodziliśmy Europejski Dzień Krajobrazu. Korzystając z tego, że posiadamy taki piękny park, który jest tłem dla pięknych zdjęć krajobrazu zaprosiliśmy do tworzenia wystawy społeczność szkolną obu szkół siennickich. Na wystawie zdjęcia uczniów ZS Siennica i Publiczna Szkoła Podstawowa w Siennicy oraz nauczycieli ZS Siennica pokazują piękno europejskiego krajobrazu.

Czy to w słońcu, czy w deszczu. Krajobraz wiejski czy miejski. Krajobrazy z Polski, Malty, Hiszpanii. Na wystawę na tablicy w formie papierowej nie zmieściłyby się wszystkie zaproponowane zdjęcia, więc dołączamy w formie cyfrowej.