XIX Kampania Białych Serc 2023

Papierowe białe serduszka - to symbol Kampanii Białych Serc. Od 12 do 22 października w Naszych oknach i w całej szkole wisiały białe serca. O tej akcji można było więcej przeczytać na wystawie w korytarzu. Tym samym odbył się Europejski Solidarny Protest Przeciwko Narkotykom i Przemocy. Kampania Białych Serc trwała do 22 października 2023 roku. 

„kto z kim przestaje, takim się staje”

 

19 Europejski Solidarny Protest Przeciwko Narkotykom i Przemocy poświęcamy tematowi wpływu środowiska rówieśniczego na młodego człowieka, którego efektem końcowym jest wejście na drogę prowadzącą do śmiertelnego uzależnienia. Dzieci i młodzież nie przeciwstawiają się presji rówieśniczego środowiska, gdyż pragną być akceptowane. Pierwsza w grupie osoba używająca narkotyków, aby nie czuć się wyobcowana, dąży do wciągnięcia w nie także pozostałych. Grupa tworzy środowisko sprzyjające szerzeniu się narkotyków. Staje się usprawiedliwieniem dla samodzielnego przebywania poza domem, ułatwia pierwsze próby dzielenia się narkotykami i nabytymi doświadczeniami, a jednocześnie żaden z jej członków nie próbuje przeciwstawiać pozostałym wobec groźby utraty przynależności. Młodzieńcza potrzeba buntu jest także ważnym czynnikiem skłaniającym do sięgania po narkotyki. Młodzież chce robić rzeczy, które spotykają się z aprobatą rówieśników, zwłaszcza gdy równocześnie doprowadzają rodziców do wściekłości. Problemy wieku dziecięcego są stare jak świat: udręka szkołą, zawyżone wymagania rodziców, kuszący seks, ubóstwo i przesądy społeczne, rosnący wskaźnik rozwodów, wielogodzinna praca rodziców, alkoholizm i narkomania wśród dorosłych. Narkotyki sprawiają, iż powyższe problemy wydają się odległe i małoistotne. Dzieci i młodzież z trudnościami emocjonalnymi nie potrafią radzić sobie z komplikacjami, jakie nieuchronnie niesie ze sobą życie. Dla nich narkotyki mogą stanowić szczególną pokusę. W czynnikach zwiększających ryzyko sięgania przez dzieci po narkotyki wyróżnić można dwie kategorie. Pierwsza dotyczy cech decydujących o współżyciu z innymi, druga strefa życia emocjonalnego. Predyspozycje do uwikłania się w narkotyki stwierdzono u dzieci i młodzieży, które czuły się samotnie i obco w swoim otoczeniu, nie miały ukształtowanego poczucia przynależności i dowartościowania.

Źródło: http://www.zsj.home.pl/propozycje/k_grz_2.htm

Opracował: mgr Krzysztof Grzegorczyk