Zapraszamy Ósmoklasistów w roku szkolnym 2020/2021 do:

 

Technikum (5-letni cykl kształcenia)

 

Liceum Ogólnokształcące (4-letni cykl kształcenia)

 

Szkoła Branżowa I stopnia (3-letni cykl kształcenia)

operator obrabiarek skrawających