TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest kierunkiem z przyszłością. Polskie i zagraniczne firmy działające w tej branży dynamicznie się rozwijają. Coraz więcej inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energetyki (OZE) sprawia, że zawód technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej będzie bardzo poszukiwany na rynku pracy – TO SZANSA DLA CIEBIE!!!

Nauka w zawodzie trwa pięć lat, w ciągu których realizowane są zarówno przedmioty zawodowe, jak i ogólnokształcące.

ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

OFERUJEMY ZDOBYCIE CIEKAWEGO I PRZYSZŁOŚCIOWEGO ZAWODU, DZIĘKI KTÓREMU ZNAJDZIESZ PRACĘ:

 • w elektrowniach, biogazowniach, zakładach energetyki cieplnej;
 • przedsiębiorstwach produkujących i przesyłających energię elektryczną oraz cieplną ze złóż geotermalnych, energii słonecznej i biomasy;
 • w przedsiębiorstwach budujących i serwisujących farmy wiatrowe, elektrownie wodne oraz biogazowe i biogazownie;
 • w firmach instalujących oraz konserwujących solarne i geotermalne systemy grzewcze;
 • w biurach projektów związanych z ekologiczną produkcją energii elektrycznej i cieplnej.

Można również prowadzić własną działalność gospodarczą w branży związanej z ekologiczną produkcją energii elektrycznej i cieplnej.

 

CZYM ZAJMUJE SIĘ TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ?

 Organizuje i prowadzi:

 • prace związane z montażem urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 • prace polegające na konserwacji oraz naprawie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 • działania mające na celu ocenę jakości robót montażowych urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 • zadania związane z przeglądem technicznym i przygotowaniem do odbioru technicznego urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

 

JAKIE ZADANIA ZAWODOWE WYKONUJE TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ ?

 • organizuje i wykonuje montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, czyli m.in. siłowni wiatrowych, turbin elektrowni wodnych, kolektorów słonecznych (tzw. solarów);
 • sporządza kosztorysy oraz oferty i umowy dotyczące montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 • monitoruje i nadzoruje pracę systemów energetyki odnawialnej;
 • konserwuje i naprawia urządzenia i systemy energetyki odnawialnej;
 • określa warunki lokalizacji urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 • zarządza nadzorem technicznym i obsługą inwestycji związanych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.

 

GDZIE BĘDZIE REALIZOWANA PRAKTYKA ZAWODOWA?

 • W Hiszpanii, Włoszech, Portugali – szkoła oferuje staże zagraniczne
   
 • W firmach produkujących energię ze źródeł odnawialnych, m.in.: elektrowniach wiatrowych, wodnych, instalujących solary, pozyskujących gaz łubkowy.

 Klasa technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, jest propozycją zarówno dla chłopców jak i dziewcząt.

  Po zdaniu egzaminu maturalnego absolwent może podjąć studia inżynierskie, np. na kierunku odnawialne źródła energii.

 

DLACZEGO NASZA SZKOŁA?

 • Odnosimy sukcesy
 • Mamy najlepiej wyposażone pracownie do kształcenia w zawodzie.