Procedury bezpieczeństwa na lekcjach wychowania fizycznego

Procedury bezpieczeństwa na lekcjach wychowania fizycznego w Zespole Szkół im H. i K. Gnoińskich w Siennicy obowiązujące w czasie trwania pandemii COVID-19.

 1. Przy wejściu na salę sportową obowiązuje zasada dystansu społecznego oraz obowiązkowe odkażanie rąk płynem do dezynfekcji.
 2. W zajęciach uczestniczą uczniowie zdrowi, nie przejawiający objawów choroby.
 3. Uniemożliwione zostaje przechodzenie i przebywanie osób postronnych w okolicach szatni oraz miejsc wyznaczonych do ćwiczeń.
 4. Uczniowie przed zajęciami , po spędzonej przerwie dezynfekują ręce, to samo odbywa się po zakończonych zajęciach.
 5. Każdy uczeń, jeżeli chce używać podczas ćwiczeń powinien posiadać podpisaną butelkę z wodą, butelek bez podpisu nie można używać.
 6. Podczas zajęć wychowania fizycznego w przypadku braku zachowania odpowiedniego dystansu społecznego ograniczone zostają ćwiczenia i gry kontaktowe (piłka siatkowa, gimnastyka, koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna, ćwiczenia typu berek, ćwiczenia w parach...).
 7. W miarę możliwości zajęcia wf zostaną prowadzone na otwartej przestrzeni.
 8. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, będą usunięte lub uniemożliwiony będzie do nich dostęp.
 9. Przybory do ćwiczeń wykorzystywane podczas zajęć będą czyszczone lub dezynfekowane.
 10. Podczas zbiórki uczniowie zachowuj odstęp 1,5 metra , stosując szyk ustawienia -szereg.
 11. Uczniowie przychodzą na zajęcia tylko we własnym stroju sportowym, obowiązuje zmienne obuwie sportowe. Po zmianie stroju uczeń bezzwłocznie udaję się na miejsce zbiórki, nie czekając na innych uczniów.

Opracowanie : Nauczyciele wychowania fizycznego