Międzynarodowa konferencja w ramach projektu „Girls Into Global STEM”

Uczestnicy międzynarodowej konferencji Erasmus+ Student Workshop odwiedzili 5 czerwca 2017r. Zespół Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoińskich w Siennicy. Wizyta została zorganizowana w ramach realizacji projektu „Girls Into Global STEM”, w którym bierze udział grupa polskich uczniów i uczennic z Zespołu Szkół oraz nauczycielki koordynujące projektowe działania Marzena Augustyniak-Chojecka i Sylwia Zbiciak.

Międzynarodowymi gośćmi spotkania byli pracownicy naukowi Uniwersytetu w Hull z Wielkiej Brytanii - koordynujący projekt Ray Kirtley, Kevin Burden i Clare McKinlay, Uniwersytetu w Boras ze Szwecji – Tobias Ruhtenberg i Anne-Sofie Martensson. Obecni byli także przedstawiciele organizacji partnerskich projektu: Practical Action i Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz uczniowie i nauczyciele ze szkół Sandgärdskolan (Szwecja), De Ferrers Academy (Wielka Brytania), oraz The Grammar School (Cypr).

Wizyta rozpoczęła się o godzinie 15 powitaniem gości przez dyrektora Zespołu Szkół Zbigniewa Piłatkowskiego oraz Wójta Gminy Siennica Grzegorza Zielińskiego. Następnie goście udali się do Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii gdzie o alternatywnych sposobach pozyskiwania energii opowiadali nauczyciele Zespołu Szkół w Siennicy, Mirosław Ostrowski i Jarosław Wachowicz. Kolejnym miejscem, które odwiedzili goście było Szkolne Muzeum, gdzie z zainteresowaniem oglądali pamiątki regionalne i dokumenty oraz przedmioty związane z kolejnymi szkołami. Historię Siennickich Szkół przedstawił kustosz, wnuk patronów szkoły, Tadeusz Gnoiński. Wizytę zakończyło zwiedzanie budynku szkoły,  następnie młodzież uczestniczyła w grze terenowej przygotowanej przez polskich uczniów pod opieką nauczycielki wychowania fizycznego, Agnieszki Gańko. W pięknej scenerii szkolnego ogrodu, odbył się także pokaz eksperymentów przeprowadzonych przez nauczycielkę chemii Elżbietę Gałązkę.

Goście wyrazili uznanie dla nowoczesnego Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii oraz profesjonalizmu przeprowadzonej prezentacji. Niezwykle interesującym doświadczeniem dla uczestników wizyty był kontakt ze szkołą, w której tradycja łączy się z nowoczesnością. Na zakończenie odwiedzin w Zespole Szkół goście wyrazili serdeczne podziękowania za życzliwe przyjęcie i przyjazną atmosferę podczas spotkania.

Konferencja, której uczestnicy odwiedzili Zespół Szkół w Siennicy, odbyła się w dniach 2-7 czerwca 2017 roku w ośrodku Centrum Edukacji Obywatelskiej w Wildze. Podczas niej uczniowie i uczennice wykorzystując nowe technologie opracowywali eBooki, które mają na celu odpowiedzenie na wyzwania wynikające z celów zrównoważonego rozwoju. Grupa uczniowska reprezentująca Zespół Szkół w Siennicy pracowała nad celem „Podjęcie działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom”. Młodzież przedstawiła podczas konferencji efekty przeprowadzonych w szkole eksperymentów.

W ramach projektu młodzi eksperymentatorzy konstruowali  i porównywali  skuteczność różnych modeli filtrów  do oczyszczania wody, testowali sposoby uzdatniania wody za pomocą destylarki solarnej oraz możliwości przygotowania ciepłego posiłku w kuchence wykorzystującej energię słoneczną. Młodzież badała również działanie prostych ogniw fotowoltaicznych, które mogą być wykorzystywane w niewielkich urządzeniach domowych w sytuacji braku dostępu do energii elektrycznej. W ramach konferencji uczniowie i uczennice z czterech krajów uczestniczyli w wycieczce do Warszawy, gdzie odwiedzili m.in. planetarium w Centrum Nauki Kopernik i ogrody Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.

Udział w międzynarodowej konferencji był dla polskich uczniów i nauczycieli okazją do wymiany doświadczeń związanych z realizacją wybranego globalnego wyzwania. CEO zaprosiło do współpracy uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Siennicy z uwagi na wielokrotny udział w projektach jako jedyną szkołę w Polsce. Praca młodzieży nad przygotowaniem eBooka dla kolegów z Europy pozwoliła na doskonalenie umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych oraz komunikowania się w języku angielskim.